Meeting professionals

Het is niet de hoeveelheid kennis die we vergaren die ons succesvol maakt, maar de wijze waarop we kennis omzetten in toegevoegde waarde voor de klant. Veel opleiders hebben de neiging kennis over te brengen waarbij de context van de hedendaagse financieel adviseur uit het oog wordt verloren. Hoe meer u weet, hoe meer u het gevoel u heeft dat u nog veel moet leren. Herkent u dit? Het overbrengen van kennis is in onze beleving een verouderd concept. 

Taxmeeting is een periodiek overleg door en voor adviseurs. Op een pragmatische manier wordt praktijkcasuïstiek aan de orde gesteld waarbij de oplossing centraal staat. Deze interactieve bijeenkomsten worden begeleid door ervaren fiscalisten zodat veel vragen en oplossingen ‘on the spot’ worden behandeld. U gaat niet naar huis met nog meer vragen, maar met een oplossingsrichting voor de vraagstukken die spelen bij uw klanten!